Fire: about alchemy and spygarics.


En introduktion till den spagyriska konsten


Så som ovan så ock nedan

Om teori eller filosofi är ett sätt att förstå världen på, så kan praktik beskrivas som ett sätt att vara i världen på. Den spagyriska konsten är ett sätt att praktisera

alkemins filosofi, genom att skapa örtextrakt som påverkar både kroppen, anden och själen. Ordet spagyria bildades av den schweiziska alkemisten Paracelsus på 1400-talet.

Det är en sammansättning av de grekiska orden “spao”, att separera, och “ageiro”, att sammanföra.

 

“There is in each person, in every animal, bird and plant a star which mirrors, matches or is in some sense the same as a star in the heavens.” – Paracelsus

Citatet från Paracelsus beskriver en nyckelinsikt i den spagyriska konsten: när växten skördas, skördas samtidigt dess kosmiska motsvarighet. För att detta ska

uppnås, krävs att spagyrikern arbetar i samklang med både naturens cykler och himlakropparnas rörelser. I den spagyriska processen separeras växten enligt sin egen unika arkitektoniska sammansättning av elementens, principernas och planeternas energier.

 


Så som ovan så ock nedan

För att växten ska uppnå en mer raffinerad form, transformeras den i olika processer genom liv, död och pånyttfödelse. Först separeras växtens delar, så att man ska kunna arbeta med var och en av dem. Slutligen sammanförs delarna till en enhet i form av en spagyrisk tinktur, som också kallas elixir. I den alkemiska filosofin manifesteras tretalet i allt levande. Både människor, djur och växter har kropp, ande och själ, som representeras av salt, merkur och svavel.

 

Sulphur

Svavelprincipen, som representerar ljuset och livets källa, yttrar sig i den eteriska oljan, som är är växtens själ. Eteriska oljor är helt individuella, det finns inte två som liknar varandra.


Mercury

I växten är merkurprincipen översatt till alkoholinnehållet, växtens ande. Merkurprincipen ger liv åt allt som lever – och förenar därmed allt levande.


Salt

Saltet representerar växtens kropp – det är växtens kristalliserade mineralsalt. Saltet kan liknas vid farkosten som själen och anden färdas i.

Så som ovan så ock nedan

Den spagyriska processen går till så här:

Det första grundläggande steget är separationen av växtens delar. Den inleds genom att tinkturen pressas ur växterna som legat i sitt menstrum, det vill säga alkoholen. Därefter calcineras växterna. Det innebär att växtdelarna bränns ner till en helt vit aska, som sedan renas ytterligare i hydrolatet – det destillerade vattnet som blir till när man destillerar växtens eteriska olja. Under dessa separerande processer skapas kristaller som innehåller växtens hela mineralmatris.

Det andra grundläggande steget är enandet av delarna. Här återförenas kristallerna, växtens saltprincip, med alkoholen, merkurprincipen, och den eteriska oljan, svavelprincipen. Detta är grunden till den spagyriska konsten. Nyckeln är separationen och

återföreningen av växtens delar. Häri ligger den grundläggande skillnaden mellan en spagyrisk tinktur och en vanlig tinktur – och orsaken till att så små doser av en spagyrisk tinktur kan ha så stor verkan.

När vi får en glimt av växterna utifrån det alkemiska perspektivet, ser vi samtidigt hur de universella krafterna är i lekfull rörelse inom både oss själva och växterna. Vi börjar ana de stora sambanden mellan himmel och jord, mellan himlakropparna och allt som lever här på jorden.

 

Så som inom så ock utom

Sulphur
Sulphur
Mercury
About Spagyria: Mercury
Mercury
Salt
Salt