Alchemillas Apotek | Gong therapy
Gong

Välkommen att uppleva gong-terapi.

En djupt avslappnande upplevelse.

Gongen verkar på alla nivåer för helande och transformation. Från det fysiska, till det emotionella och andliga planet kan gongens ljudvågor skapa positiv förändring hos den som upplever ett gongbad.

“Physical sound can lead you to the
inner vibrations of prana.
Prana is the cause of all sound,
And sound is the expression of prana.” – Swami Satchidananda

Alchemillas Apotek | Consultation
Konsultation

Det går bra att boka en konsultation och komma till Alchemillas Apotek för vägledning.

Med varsamhet och respekt närmar jag mig mina klienter.

Jag är utbildad ayurvedisk hälsovägledare med examen från Yantra Ayurveda.

Ayurveda, eller kunskapen om livet (ayur: kunskap, veda:liv), är en indisk läkekonst med mångtusenåriga anor från den vediska kulturen.

Liksom antikens naturfilosofi och alkemin bygger ayurvedan på tillvarons ursubstanser, elementen: rymd, luft, eld, vatten och jord.

Alchemillas Apotek | Talisman
Amuletter

“Magicians affirm that Images, Seals & Rings Being Opportunely Framed under a Certain Constellation… some Wonderful Thing may be Received. ” – Cornelius Agrippa, Three Books of Occult Philosophy

Lisa skapar amuletter av mineraler och örter i små glasbehållare för att stödja individens behov enligt önskemål.

Amuletterna är komponerade som ett slags elixir som kan bäras som ett magiskt smycke eller hängas ovanför sängen, placeras på arbetsbordet, i köket eller där de behövs.

 

Amuletterna kostar mellan 200-600 kr beroende på vad de innehåller. En beskrivning ingår .

Vi diskuterar via skype eller mail och kommer fram till en plan och ett pris innan jag sätter igång.

 

Hittills har Lisa skapat amuletter för att stödja positiv självbild, stöd vid inkontinens, hjälp att släppa taget på flera plan både mentalt och fysiskt ,stöd för kreativt flow, fokus och många andra skapats med nöjda ägare som upplever goda effekter.

Kontakta mig via e-mail.