Alchemillas Apotek | Gong therapy
Gong

Välkommen att uppleva gong-terapi.

En djupt avslappnande upplevelse.

Gongen verkar på alla nivåer för helande och transformation. Från det fysiska, till det emotionella och andliga planet kan gongens ljudvågor skapa positiv förändring hos den som upplever ett gongbad.

“Physical sound can lead you to the
inner vibrations of prana.
Prana is the cause of all sound,
And sound is the expression of prana.” – Swami Satchidananda