Equistum Arvense
Åkerfräken

Åkerfräken är en viktig växtlärare för alkemister, för dess lära rör döden, odödlighet, livskvalité och evolution.

Salt

Åkerfräken innehåller massor med mineraler, särskilt kisel som bygger upp hår, hud, naglar och bindväv. Kisel som finns i Åkerfräken extraheras genom calcineringsprocesser. Det räcker inte att göra en vanlig tinktur där endast läggs i alkohol. Åkerfräken verkar vätskedrivande och är bra för njurarna. Åkerfräken verkar toniserande, dvs stramar upp förslappade vävnader i kroppen.

Mercury

Åkerfräken är bra för spända, nervösa, ångestfulla personer som biter på naglarna och snurrar sitt hår runt fingrarna av nervositet. Åkerfräken är bra om man behöver lära sig att sätta gränser, stå stadigt bakom de beslut man tar och för att utföra uppdrag steg för steg med disciplin.

Sulphur

Åkerfräken har med saturnus att göra. En av signaturerna är stjälkarna som är ringade i segment. Enligt Ayurveda samlas karma i skelettet. Saturnus medicin går djupt in i vårt DNA, hjälper oss att bryta karmiska mönster som ej längre gagnar oss. Åkerfräken verkar initatioriskt på djupet av varandet. Åkerfräken är en av de äldsta växterna på vår jord. En gång växte de höga som träd.

 

150 kr
Hyssopus
Isop

“Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö.”

Psalm 51:7, Bibeln

Salt

Isop är bra vid feber, den typen som är “långsam” där nerverna påverkas så reaktioner och rörelser blir långsamma, domnade och svaga. Isop går in på djupet, öppnar porerna och kroppens passager för att förlösa hetta via huden. Dess verkan är kylande, återfuktande, renar kroppsvätskor, löser upp förstockning och svalkar. Man har funnit att mögel som växer på isopens blad innehåller penicillin.

Mercury

David Dalton utvecklade en profil för isop. Han rekommenderar isop för de som plågas av skuldkänslor, som anser att de inte är värda att vara lyckliga, är rädda att bestraffas och till och med kan vara rädda för att lyckas och därför ägnar sig åt att sabotera för sig själva. Isop nämns ett flertal gånger i bibeln som en ört som renar synd.

Sulphur

Juliette de Bairacli Levy rekommenderar isop som ett effektivt botemedel vid förgiftning. Rävar sägs leta rätt på isop så fort de blir förgiftade.

Om du går runt med känslan av att du bär på någon slags arvssynd eller karmiska mönster kan isop bringa klarhet kring denna känsla av själslig

förgiftning.

150 kr