Lobelia
Lobelia

 

Det är svårt att förstå beroende om du aldrig har upplevt det själv. – Ken Hensley

 

Salt

 

Lobelia kallas även “Indiantobak” och har används länge i historien vid andningsbesvär, asthma, bronkit, lunginflammation och hosta. Den amerikanska ursprungsbefolkningen rökte lobelia för att lindra asthma. På 1800-talet började man ordinera lobelia som kräkmedel för att driva ut gifter ur kroppen. Det gjorde att man började kalla lobelia för “pukeweed”. I högre dos framkallar lobelia kräkning och det ska man veta om man är intresserad av att använda denna ört.

Mercury

Lobelia impacts neurotransmitter activity in a way that is similar to nicotine.  The active ingredient, Lobeline, is a both a nicotine agonist and antagonist derived from an Indian plant “lobelia inflata.”  Here’s what that means:

The brain has neurotransmitter receptor cells that have been labeled ‘nicotinic’ receptors because they are stimulated by nicotine.  Lobeline acts on these cells as an ‘agonist,’ which means that it binds to these cells and stimulates them in a similar way to nicotine.  (The effects are not as strong as nicotine, however.)  Because the drug is in effect ‘parked’ at the receptor sites on these cells, it also partially blocks nicotine from activating them, thereby reducing the effect of nicotine in the brain from smoking, and helping to reduce the ‘reward’ associated with smoking.

Interestingly, unlike nicotine, which is highly addictive, lobeline does not appear to be addictive.  This may be because of its structural differences from nicotine, and the different ways that it affects dopamine storage and release.  (Dopamine is another a neurotransmitter – one that is implicated in addictive patterns of behavior.)

Rather than stimulating the release of dopamine in the normal way (from the presynaptic terminal), lobeline appears to induce the metabolism of dopamine intraneuronally as well as inhibit dopamine re-uptake.  The result of this is that rather than getting a ‘dose’ of rewarding dopamine immediately connected to the behavior of smoking (or of taking lobeline), the dopamine effect is more diffuse.  So you still get the pleasant dopamine effect, but because it is not strongly associated with the behavior, it does not induce addictive behaviors, and in fact partially blocks the addictive effect of nicotine intake.

Dwoskin LP, Crooks PA., (2002) A novel mechanism of action and potential use for lobeline as a treatment for psychostimulant abuse. Biochemical Pharmacology. Jan 15;63(2):89-98.

Sulphur

Jag har gjort ett spagyriskt elixir (så kallar jag mina blandningar som innehåller flera spagyriska tinkturer) som stöttar de som vill sluta röka eller snusa. Hittills har denna blandning hjälpt ett dussin att sluta, mig själv inkluderad!

Jag rekomenderar rökare och snusare som vill sluta vara det detta elixir framför den rena spagyriska lobeliatinkturen för mitt sluta röka support elixir innehåller även lugnande och adaptogena örter som hjälper den som slutar att hantera stress.

jag vill dela med mig av 2 tips till den som vill sluta att röka att använda i kombination med elixiret:

1. Börja vid nymåne och gör en personlig ceremoni där du dedikerar dig och ber universum att stödja dig i att transformeras.
2. Drick ett te som stödjer levern under de första 72 timmarna.(När man slutar med nikotin eller annat beroendeframkallande startar en utrensningsprocess och då drivs gifter ut snabbare som samlas i levern. Ilska och frustration samlas också i levern enligt ayurvedan.)
Gör en dekokt (man låter sjuda med lock, häll bara på nytt vatten tills det inte längre har kraft, ta då nya örter) och drick flera gånger om dagen i  minst 4 dagar.
Leverstärkande te:
Maskrosrot
Stor Kardborrerot
Mariatistel frö
Gurkmejarot
Lakritsrot (uteslut om du har högt blodtryck eller äter någon blodtrycksmedicin)
Kanelstång
Det spagyriska Sluta röka support elixiret innehåller bland annat:
Jag tillreder det alltid när månen är i tvillingarnas tecken (tvillingarna styr luftvägarna och lungorna)
Jag kan inte ta personligt ansvar om du inte lyckas sluta röka eller snusa genom att ta mitt elixir till hjälp.
Ärenpris
Ärenpris

“I am most glad I loved thee—think of all
The suns that go to make one speedwell blue! – Oscar Wilde

Salt

Ärenpris var högt prisad som hörs på namnet. Sedan rommarrikets dagar ansågs den påskynda läkandeprocesser. För ungefär 100 år sedan föll den lite i glömska och används inte så mycket längre.

Den används främst för andningsproblem, hosta. Den hjälper en att driva ut slem ur luftvägarna. Ärenpris verkar även helande för magsår och återskapar slemhinnorna i magen. Den var känd för att hela lungorna och det pågår ny forskning inom detta just nu.

Mercury

Maria Treben rekomenderar Ärenpris för nerverna och utmattningssymtom. Jag anser att att Ärenpris är grundnade , jordande, samtidigt som den lyfter och ger lätthet. Det är som att chakrana kalibreras och man står stadigt mellan himmel och jord.

Ärenpris innehåller ämnet  scutellarin, som fått namnet av vår lugnande vän Frossörten, som heter Scutellaria Galericulata på latin.

Jag har både Frossört och Ärenpris i mitt Sluta Röka Support-elixir.

Sulphur

Maria Treben skriver även att den kraftfullaste Ärenpris ska växa under gamla ekar. I vår trädgård växer en gammal ek och under den växer ett överflöd av Ärenpris. Det är av de vi skördar för att skapa den spagyriska tinkturen. Vi plockar även några få ovanligare Ärenpris , Veronica Spicata, som kom till Omberg som frön med franska munkar som anlade en klosterträdgård 1143. Bernard av Clairvaux grundade Alvastra Kloster då, en Cicterciensorden och i tinkturen finns Veronica Spicata som växer i ruinen av den sal där munkarna dansade heliga labyrintiska danser till Den Svarta Madonnans ära.