Workshop in Spagyria

posted in: Blogg
This summer I will teach a beginners course in
the Art of Spagyria, Plant based alchemy at Yantra AyurVeda in Adelöv, Sweden.  You will learn how to make spagyric
Elixirs and how to work in the internal and external laboratory guided by the
Light of Nature. With me is Susanne Montelius that will guide the inner
alchemical exercises. We will distill essential oil and perform other
operations to complete a spagyric elixir and anchor the knowledge in ourselves
with internal exercises, guided meditations, activating chakras, work closely
with plants with heart based perception, develop our intuition, going into
alchemical theory as well as practice! In the end, you will come home with
several elixirs, hydrosols, an alchemical logbook that you created yourself and
hopefully a passion for the healing power of nature. The course is held in two
modules, one of which intends to take place in July and the second in
September. You will live in Gåvotomta, Yantra Ayurveda Center in Adelöv. It
will be our headquarters, but we’re also working in nature and in Alchemillas
Apothecary in Hakebo. There is room for 10 participants. Ayurvedic healing
vegetarian food included. I just want to check if there is interest. Soon, more
information and registration will follow!
Lisa Jeannin is an artist with a passion for
Alchemy and plants.
She makes Spagyric elixirs at Alchemillas
Apotek. The word Spagyria originates from the greek spao and gyria which means
the separate and recombine.
In short the alchemist separates the soul, spirit and body of the herb. Through
several operations such as distillation and calcination the parts are in the
end reunited again in an exalted form to work on the soul, spirit and body of
the person ingesing the elixir in a deeply initiating way. This process is
called Conciously Assisted Evolution. The intelligence of nature itself is at
the centre of this practice.
Lisa studied at Alkemiska Akademin and at the
School of Evolutionary Herbalism and is currently a student of Ayurveda.

ENROLL!

Foto: Madelene Fransson , Rolf Schuurmans
Hej! I sommar kommer jag att hålla kurs i den
Spagyriska konsten på Yantra AyurVeda AB. Gränna. Du kommer att få lära dig hur
man gör Spagyriska Elixir och hur man kan arbeta i det inre och yttre
laboratoriet vägledd av Naturens Ljus . Vid min sida har jag Susanne Montelius
som kommer att hålla i inre alkemiska övningar. Vi kommer att destillera
eterisk olja och utföra alla andra operationer för att fullborda ett spagyriskt
elixir samt förankra den kunskapen i oss själva med hjälp av inre övningar ,
ledda meditationer, aktivera våra chakran, närma oss växter med hjärtbaserad
varseblivning, utveckla vår intuition, sätta oss in in i alkemisk teori så väl
som praktik ! I slutändan kommer du att ha med dig flera elixir, hydrolat, en
alkemisk loggbok som du själv har skapat och förhoppningsvis en passion för
naturens läkande kraft. Kursen hålls i 2 moduler varav den ena ämnar äga rum i
juli och den andra i september. Man bor på Gåvotomta , Yantra AyurVedas
Kursgård i Adelöv. Det kommer att vara vårat högkvarter , men vi är också ute i
naturen och även i Alchemillas Apotek i Hakebo. Det finns plats för 10
deltagare. Ayurvedisk läkande vegetarisk mat ingår. Jag vill bara kolla här om
intresse finns. Snart kommer mera information och anmälan.
Lisa Jeannin är konstnär i grunden med en
passion för Alkemi och örter.
Hon gör elixir enligt den spagyriska konsten
och förmedlar dem via Alchemillas Apotek. Ordet Spagyria kommer från grekiskans
Spao och Gyria – att separera och sammanföra.
Kort kan man säga att alkemisten separerar
örtens själ, ande och kropp. Genom flera olika operationer som destillering och
calcinering återförenas dessa delar i en ny exalterad form för att i sin tur
verka initiatoriskt på männsikans själ, ande och kropp. Man kan kalla detta
förlopp för en medvetet assisterad evolution. Naturens inneboende intelligens
står i centrum i denna lära.
Lisa har studerat vid Alkemiska Akademin samt
vid The School of Evolutionary Herbalism och utbildar sig till Ayurvedisk
Hälsovägledare.

ANMÄLAN:

3 Responses

 1. Slow-Eva
  |

  Om kursen går igen någon gång är jag intresserad!

 2. Alchemillas Apotek
  |

  Vad bra! Maila mig din adress så kommer info!

 3. Alchemillas Apotek
  |

  Vad bra! Maila mig så kan jag skicka info!