Home » Vatten » Tjänster » Moondala

Moondala

 Moondalan är en kalender som skapar förståelse och uppenbarar sambanden genom att kartlägga månens cykel och din personliga cykel, så att du kan förstå mönstren i varje månfas och hur du kan arbeta tillsammans med universums krafter.

 

En månskalender är en kalender baserad på månens faser. Varje måncykel är lite mindre än 29 dagar, 12 timmar, 44 minuter och 3 sekunder.

 

Måncykeln speglar månad efter månad kvinnas menstruationscykel, som har en genomsnittlig längd på 29,5 dagar likaså. Och så som måncykeln går den menstruerande kvinnan igenom transformation och faser varje menstruationscykel. Vid menstruationen börjar en tid av ny tillväxt, vid ägglossningen full kraft och blomstring, vid förmenstruationsfasen en slags skördeperiod och degenerering, och tillbaka till menstruation och förnyelse igen. Ett kretslopp.

 

Alla livsformer har cykler av födelse, tillväxt, död och förnyelse som speglas i de progressiva faserna i måncykeln.

 

 

Månens faser

 

Månen har fyra faser eller kvartal som varar omkring sju dagar vardera. De första två kvartalen pågår under växande eller ökande ljus, mellan nymånen och fullmånen. Det tredje och fjärde kvartalet är efter fullmånen när ljuset avtar och minskar.

Månens gravitiation påverkar vattnet på jorden. Människan består till stora delar av vatten.

 

Att plantera och bedriva jordbruk efter månens faser är en metod som är lika gammal som jordbruket självt, med rötter i folktro och magi, samtidigt som vetenskapen stödjer detta förhållningssätt.

Jorden ligger i ett stort gravitationsfält, påverkat av både solen och månen.

 

Man kan även använda sig av månens olika faser och energier för att påbörja och avsluta projekt och för att arbeta magiskt.

 

Efter tre månaders kartläggning av din personliga måncykel, kommer du att skönja mönstren i dina cykler som du kanske aldrig var medveten om; Mönster som ger dig nycklar om hur du flödar och hur du är sammankopplad med universum.

Den som är astrologiskt intresserad kan notera i vilket tecken av zodiaken månen befinner sig i och hur dessa ytterligare lager av mönster, arketyper och energier påverkar dig.

 

Den första dagen av mensturationen räknas som cykelens första dag, och cykeln slutar på den sista dagen före nästa period. Om du inte blöder kan du börja kartlägga på nymånen.

 

Så som ovan – så ock nedan

Så som inom – Så ock utom

 

Denna moondala skapades av Lisa Jeannin i Antwerpen i den alkemiska våren och vädurens tecken 2017.

 

Tryckt av Risiko Press.

 

Category: Tags: , ,

Description

Moondalan kan beställas genom att skicka ett e-mail

Det är en mapp med 13 blad.

Den kostar 150 kr + porto