Salt

Tjänster

Personliga elixir, amuletter, workshops, konsultationer


Amuletter och Astrala Elixir är individuella och därför unika.
Skicka gärna en email vid frågor om produkterna, angående workshops eller vid bokning av konsultation.

Alchemillas Apotek | Gong therapy
Gong

Välkommen att uppleva gong-terapi.

En djupt avslappnande upplevelse.

Gongen verkar på alla nivåer för helande och transformation. Från det fysiska, till det emotionella och andliga planet kan gongens ljudvågor skapa positiv förändring hos den som upplever ett gongbad.

“Physical sound can lead you to the
inner vibrations of prana.
Prana is the cause of all sound,
And sound is the expression of prana.” – Swami Satchidananda

Moondala
Moondala

 Moondalan är en kalender som skapar förståelse och uppenbarar sambanden genom att kartlägga månens cykel och din personliga cykel, så att du kan förstå mönstren i varje månfas och hur du kan arbeta tillsammans med universums krafter.

 

En månskalender är en kalender baserad på månens faser. Varje måncykel är lite mindre än 29 dagar, 12 timmar, 44 minuter och 3 sekunder.

 

Måncykeln speglar månad efter månad kvinnas menstruationscykel, som har en genomsnittlig längd på 29,5 dagar likaså. Och så som måncykeln går den menstruerande kvinnan igenom transformation och faser varje menstruationscykel. Vid menstruationen börjar en tid av ny tillväxt, vid ägglossningen full kraft och blomstring, vid förmenstruationsfasen en slags skördeperiod och degenerering, och tillbaka till menstruation och förnyelse igen. Ett kretslopp.

 

Alla livsformer har cykler av födelse, tillväxt, död och förnyelse som speglas i de progressiva faserna i måncykeln.

 

 

Månens faser

 

Månen har fyra faser eller kvartal som varar omkring sju dagar vardera. De första två kvartalen pågår under växande eller ökande ljus, mellan nymånen och fullmånen. Det tredje och fjärde kvartalet är efter fullmånen när ljuset avtar och minskar.

Månens gravitiation påverkar vattnet på jorden. Människan består till stora delar av vatten.

 

Att plantera och bedriva jordbruk efter månens faser är en metod som är lika gammal som jordbruket självt, med rötter i folktro och magi, samtidigt som vetenskapen stödjer detta förhållningssätt.

Jorden ligger i ett stort gravitationsfält, påverkat av både solen och månen.

 

Man kan även använda sig av månens olika faser och energier för att påbörja och avsluta projekt och för att arbeta magiskt.

 

Efter tre månaders kartläggning av din personliga måncykel, kommer du att skönja mönstren i dina cykler som du kanske aldrig var medveten om; Mönster som ger dig nycklar om hur du flödar och hur du är sammankopplad med universum.

Den som är astrologiskt intresserad kan notera i vilket tecken av zodiaken månen befinner sig i och hur dessa ytterligare lager av mönster, arketyper och energier påverkar dig.

 

Den första dagen av mensturationen räknas som cykelens första dag, och cykeln slutar på den sista dagen före nästa period. Om du inte blöder kan du börja kartlägga på nymånen.

 

Så som ovan – så ock nedan

Så som inom – Så ock utom

 

Denna moondala skapades av Lisa Jeannin i Antwerpen i den alkemiska våren och vädurens tecken 2017.

 

Tryckt av Risiko Press.

 

Alchemillas Apotek | workshop spagyrics
Workshops

Lisa Jeannin håller workshops i den spagyriska konsten och örtalkemi.

Håll utkik efter datum på vår  Facebook sida, på våran blogg eller genom vårat nyhetsbrev.

Om du vill bjuda in Lisa att föreläsa eller hålla workshop om örtalkemi, spagyria och örternas läkande kraft , går det bra att kontakta oss per mail .

En workshop äger rum i sommar under två helgmoduler. Läs mer här.

Alchemillas Apotek | Astral Elixir
Astrala Elixir
Livselixir baserat på astrologi

“Man is a microcosm, or a little world, because he is an extract from all the stars and planets of the whole firmament, from the earth and the elements; and so he is their quintessence.” – Paracelsus

Utifrån ditt födelsehoroskop skapar jag ett personligt sammansatt spagyriskt elixir för att stödja flödet av din livskraft utifrån dina astrologiska och elementära förutsättningar.

Jag har inspirerats av Nicholas Culpepers Astral Formula och har en utvecklad astrologisk intuition.

Min gåva är förmågan att matcha örternas egenskaper med människans, zodiakens och himlakropparnas arketyper.

 

Detta är inte en traditionell astrologisk konsultation utan fokus ligger på örterna och hur livskraften manifesteras i dig och hur örter kan stödja flödet av denna vitalitet.

 

Jag behöver veta datum, tid och plats för ditt födelseögonblick. Du får sammanlagt 50 ml individuellt komponerat elixir samt konsultation per telefon eller skype 1-2 timmar till kostnad av 1500 kr. Frakt tillkommer.

 

Beställ via email.

Alchemillas Apotek | Consultation
Konsultation

Det går bra att boka en konsultation och komma till Alchemillas Apotek för vägledning.

Med varsamhet och respekt närmar jag mig mina klienter.

Jag är utbildad ayurvedisk hälsovägledare med examen från Yantra Ayurveda.

Ayurveda, eller kunskapen om livet (ayur: kunskap, veda:liv), är en indisk läkekonst med mångtusenåriga anor från den vediska kulturen.

Liksom antikens naturfilosofi och alkemin bygger ayurvedan på tillvarons ursubstanser, elementen: rymd, luft, eld, vatten och jord.

Alchemillas Apotek | Talisman
Amuletter

“Magicians affirm that Images, Seals & Rings Being Opportunely Framed under a Certain Constellation… some Wonderful Thing may be Received. ” – Cornelius Agrippa, Three Books of Occult Philosophy

Lisa skapar amuletter av mineraler och örter i små glasbehållare för att stödja individens behov enligt önskemål.

Amuletterna är komponerade som ett slags elixir som kan bäras som ett magiskt smycke eller hängas ovanför sängen, placeras på arbetsbordet, i köket eller där de behövs.

 

Amuletterna kostar mellan 200-600 kr beroende på vad de innehåller. En beskrivning ingår .

Vi diskuterar via skype eller mail och kommer fram till en plan och ett pris innan jag sätter igång.

 

Hittills har Lisa skapat amuletter för att stödja positiv självbild, stöd vid inkontinens, hjälp att släppa taget på flera plan både mentalt och fysiskt ,stöd för kreativt flow, fokus och många andra skapats med nöjda ägare som upplever goda effekter.

Kontakta mig via e-mail.