ELEMENTENS ELIXIR

posted in: Blog

Här är lite info om elementelixiren. När jag gjorde dem (under ett år)
arbetade jag med mitt medicinhjul, därav riktningarna och årstiderna
från ett  shamanskt perspektiv .

Så som ovan – Så och nedan. Så som innom – så och utom.
Genom elementen
upplever vi hur växterna har förbindelser med livets underliggande
energimönster och hur detta energimönster påverkar den fysiska kroppen
så väl som astralkroppen.  Detta mönster ger påtaglig och praktisk information om hur man kan använda växter i läkande syfte då vi kan känna igen elementen i naturen och i oss själva. Tillsammans bildar både fysiska och  eteriska
komponenter en helhet. Det fina är att den merkuriala principen
överbryggar och binder samman den synliga och den osynliga världen. Via elementen
kan vi förstå en människas obalans, det psykologiska och känslosamma
tillståndet och komma att få insikter om den evolutionära processen
själen behöver gå igenom för att transformeras. Växterna i
elementelixiren påverkar alla lager av vårt varande. Kroppen (jorden)
känslorna (vattnet) mentalt och intellektuellt (luften) själen (elden)
anden (rymden).
De elementariska elixiren hjälper till att etablera en förbindelse och skapa realtioner med elementen.
Vi förstår oss själva och själva livets energimässiga arkitektur.
Elementen är själva skapelsens byggstenar.
När vi fördjupar vår förståelse av dem , fördjupas vår förståelse av vår egen existens och vår relation till naturen.
Varje element motsvarar en
årstid, organ eller system i kroppen, psykologiska och emotionella
tillstånd likaväl som andliga krafter.
Dessa elixir verkar initierande, det vill säga att de  verkar helande på djupet och aktiverar och höjer medvetandet. Det går att beställa elixiren med väldans fin rabatt här: //alchemillasapotek.bigcartel.com/product/4-elements
Och väldigt snart kommer choklad att skapas utifrån elementen! Det har kanderats, experimenterats och ruvats på recept här i Apoteket hela sommaren.

Det Heliga Vattnets Elixir

Helar vår relation till
Vattenelementet, både innom och utom oss. Hjälper oss att vara i
existensens flöde. Hjälper oss att rensa ut emotionellt, att släppa
taget, vara flexibla och öppna inför vad livet bjuder oss. Det lär oss
om sexualiteten som en helig akt. Det lär oss att vårda relationer till
andra.
Det har med det lymfatiska systemet, njurarna och urivvägarna att göra.
Det kan tas om hösten i Väster vid vatten i skymningen.
FLOW
VATTEN / VÄST / HÖST
Artemisia vulgaris / Gråbo
Alchemilla  vulgaris / Daggkåpa
Salix Alba /Vit Pil
Polypodium vulgare / Stensöta
Gallium Aparine /Snärjmåra
 Spagyrisk Tinktur
Hydrosol av Gallium Aparine
40 % ekologisk alkohol och det renade mineralslatet av växterna.
Alla växter är ekologiskt odlade, samlade i naturen eller inhandlade av säkra källor.
Ta 3-7 droppar dirrekt på tungan eller i lite vatten.
Om du tar receptbelagd medicin, konsultera din doktor. Ta inte vid graviditet/ammning.
Skapad i ceremoni under full blå måne i stenbocken och under lammas.

Den Heliga Eldens Elixir

Har med hjärtat, förbränningen,
Agni och matsmältningen att göra. Ligger åt Söder på medicinhjulet. Det
förbinder oss med vad alkemisterna kallar för “Den hemliga elden” som
verkar innom oss och den subtila elden som bor innom allting levande i
naturen. Det är via hjärtats eld vi kan skapa förbindelse med andras
hjärtan och ha goda relationer. Elden är det primära elementet för
transformation . Vi transformerar vårt egos bly till vår andes guld!
Man kan ta det under sommaren, under dagen, tända ett ljus och tona in i eldens element mot söder.
INRE ELD
ELD / SOMMAR / SÖDER
Ocimum sanctum / Helig Basilika (Tulsi)
Hypericum perforatum / Johannesört
Eleutherococcus senticosus / Sibirisk Ginseng
Crateagus Oxycanthus / Hagtorns bär, blomma, blad
Lomatium Dissectum
Juniperus communis / Enbär
Zanthoxylum americanum / Amerikanskt Pepparträd
Salvia apiana / Vit salvia
Spagyrisk Tinktur
Hydrosol av Hypericum Perforatum
40 % ekologisk alkohol och det renade mineralslatet av växterna.
Alla växter är ekologiskt odlade, samlade i naturen eller inhandlade av säkra källor.
Ta 3-7 droppar dirrekt på tungan eller i lite vatten.
Om du tar receptbelagd medicin, konsultera din doktor.
Skapad i ceremoni under full blå måne i vattumannen  och under Mabon.

Den Heliga Jordens Elixir

Har med vår relation till Moder
Jord, till vår egen kropp, materiella saker, pengar och självkänlsa att
göra. Det hjälper oss att jorda oss, manifestera våra visioner och
drömmar , länka oss till naturens mönster ,cykler och rytmer. Det ger
oss andligt beskydd. Det har med skelettet, levern och mineraler att
göra.
Man kan ta det under vintertid, på kvällen, vänd mot norr i en miljö som återspeglar jordens element.
ROTAD
JORD / NORR / VINTER
Leonorus Cardiaca /Hjärtstilla
Artemisia vulgaris / Gråbo
Angelica Archangelica / Kvanne
Rosa acicularis / Vild Ros
Crateagus Oxycanthus/ Hagtorns bär, blomma, blad
Thuja Plicata / Thuja
Ganoderma lucidum / Reishi
Spagyrisk Tinktur
Hydrosol av Artemis Vulgaris
40 % ekologisk alkohol och det renade mineralslatet av växterna.
Alla växter är ekologiskt odlade, samlade i naturen eller inhandlade av säkra källor.
Ta 3-7 droppar dirrekt på tungan eller i lite vatten.
Om du tar receptbelagd medicin, konsultera din doktor.
Skapad i ceremoni under supermånen i fiskarna och blodsmånen i väduren (månförmörkelsen)

Den Heliga Luftens Elixir

Lär oss om kommunikation och den
elektromagnetiska kommunikationen. Det skapar förbindelse med den
andliga sfären och vår förbindelse med Skapelsens Källa. Det upplyser
och inspirerar sinnet till kreativitet, vi ser bortom begränsningar via
visioner, med en klarhet i varseblivningen och och med vår intuitiva
tankeförmåga.
Elixiret kan tas under våren , åt öster ,i gryningen,  gärna ute i naturen på en öppen plats där det finns mycket luft.
FRITT SINNE
LUFT / ÖST / VÅR
Verbascum thapsus / Kungsljus
Siderits Scardica /Olympus te
Lavandula
Ballota Nigra /Bosyska
Mentha piperita /Pepparmynta
Mentha X villosa /Mrrokansk Mynta
Sambucus Nigra /Fläderblom
Spagyrisk Tinktur
Hydrosol av Mentha X Vilosa
40 % ekologisk alkohol och det renade mineralslatet av växterna.
Alla växter är ekologiskt odlade, samlade i naturen eller inhandlade av säkra källor.
Ta 3-7 droppar dirrekt på tungan eller i lite vatten.
Om du tar receptbelagd medicin, konsultera din doktor.
Skapad i ceremoni när månen var i vattumannen och under Lammas när månen var i tvillingarna.