Tillia Cordata
Linden

“Love is space and time measured by the heart.” – Marcel Proust

Hjärtats minne

Salt

Lindblom kyler inre hetta, feber och när huden hettar. Den är också behjälplig vid rastlöshet, hyperaktivitet och panikångest.

Lindblom stödjer andningsvägarna, bra att ta till vid influensa och för att få upp slem och snor som sitter djupt.

Mercury

Lindblom lugnar nerverna och hjärtat och är bra för att drömma lucida drömmar. Lindblom är bra för den typ av ångest som känns i hjärtat, sömnlöshet och stress. Lindblom verkar sederande.

Sulphur

Marcel Proust var den första att mynta begreppet “Ofrivilliga minnen” i romansviten “På spaning efter de tid som flytt”. Proust såg dessa ofrivilliga minnen innehålla det förgågnas essenss, som han ansåg saknades i ett frivilligt minne. I romanen beskriver han en händelse där han äter en lindblomstedoppad madeleinekaka, och ett barndomsminne av att äta en lindblomstedoppad madeleinekaka uppenbaras för honom. Från detta minne följer minnen av hela hans barndom, huset han bodde i, den lilla staden och dess invånare. Detta är temat genom romansviten , via känselportalerna öppnas portaler i minnet.

150 kr